Tider


Nästa spruta!


Läkartid bokad!

Nervöööös.
Mamma ringde mig idag och sa att hon hade bokat en läkartid åt mig. Antagligen kommer jag väl få ta prover. Vet inte om jag ska utrusta mig med Sobril och Emla dagen innan (och efter) eller om jag tar proverna en annan dag. Det känns ju inte så bra om jag kommer dit helt groggy om dom bara ska undersöka eller prata med mig. Men behövs det prover vore det ju bra om dom kunde ta det direkt. Annars får jag helt enkelt ta det en annan gång. Emla salva är ju så fruktansvärt dyrt så jag vet inte om det är någon idé att sätta på om jag ändå kommer få panik. Den 30:e ska jag dit. På morgonen.

Bilden är från i våras eller någon gång då jag tog blodprov.


Iris Hadar

INFORMATION FÖR DIG SOM BÖRJAR PÅ ESTETISKA PROGRAMMET PÅ IRIS HADAR!

Mål/syfte:
Målet för verksamheten är att störka dina förutsättningar att klara studier och arbete eller annan framtida sysselsättning. Vägen dit går genom individuella handlingar som planeras i samråd med din mentar och ditt nätverk.

INNEHÅLL
Morgonsamling:

09.00 är det samling varje morgon. Om du kommer sent till just morgonsamlingen och dörren är stängd får du vänta utanför till kl. 09.30. Att vi gör på detta sätt är ett önskemål från våra kursdeltagare, eftersom de upplever att det blir väldigt rörigt om folk kommer indroppandes under samlingen. På samlingen har vi en lägesrunda samt gör den aktivitet som står på schemat. Exempel på aktiviteter är omvärlden, högläsning, tv-dokumentärer, medveten närvaro, rörelse, klurigheter eller lekar.

Estetiska aktiviteter:
De estetiska aktiviteterna leds av olika lärare för respektive ämne.
Oftast ligger passen på förmiddagarna och du deltar i alla ämnen.

Friskvård:
En gång i veckan har vi fråskvård.
Du kan själv välja om du vill styrketräna, simma, jogga eller gå långpromenad.
Utöver detta finns möjlighet att delta i yoga en gång i veckan.

Deltagarmöten:
Varje vecka har vi ett deltagarmöte där alla får möjlighet att ta upp frågor som rör hela gruppen.
Punkter som du vill ta upp skriver du upp på tavlan i förväg.

Loggbok:
Varje dag skriver du i din egna loggbok.
Syftet är att du får möjlighet att reflektera över din egen utveckling, hur du mår och vad du har lärt dig.

Genomförandeplan / samtal med din mentor:
Du har regelbundna samtal med din mentor där du får hjälp att
formulera dina målsättningar och planera för vad som ska göras på kort och lång sikt.
Målsättningar och planeringen skrivs ner i din genomförandeplan.
Dessa samtal ligger oftast efter kl. 14.00

Eget arbete:
Under passen "eget arbete" jobbar du aktivt utifrån det som du
tillsammans med din mentor antecknat i din genomförandeplan.

Schema:
Schema delas ut på fredagar för nästkommande vecka.
I samlingsrummet finns en översikt över varje deltagares enskilda schema.

Närvaro:
Det är viktigt att du kommer de tider som vi kommit överns om att
du ska vara här och att du deltar i samtliga aktiviteter på schemat.
Det är viktigt för att du ska få ut så mycket som möjligt av programmet och nå de målsättningar som du själv sätter upp.
Egna ärenden gör du efter kl 14.00 eller under lunchen.

Nätverksmöten:
Besök hos läkare, psykolog eller till andra personer kopplade till din rehabilitering går bra att göra under schemalagd tid.

Om du blir sjuk:
Ring eller skicka sms till någon av mentorerna om du skulle vara sjuk eller få förhinder någon dag.
Vi vill att du hör av dig före kl. 08.45 på morgonen till någon av oss.
Du kan lämna ett medelande på telefonsvararen om vi inte kan svara.

TÄNK PÅ ATT...

Städning:
Städa alltid efter att du har ägnat dig åt skapande.
Ställ tillbaka färger och annat materiall du använt.
Torka bort färg och tvätta penslar på angivet ställe.

Plocka undan dina egna saker från samlingsbordet efter dagens slut.

Bär ner kaffekoppar och glas till köket efter dagens slut.

Visa hänsyn:
Om jag vill sjunga högt eller spela musik högt - be om att få sitta i ett eget rum eller använda hörlurar.

Prata i mobiltelefon utanför samlingsrummet, så att du inte stör andra som jobbar där.

Behandla andra kursdeltagare med respekt, säg vänliga saker som inte sårar andra.

Om du blir arg eller upprörd - gå ut ur samlingsrummet och/eller prata med någon av mentorerna.NPF-Portalen


-----------

Vad är ett nybesök i grupp?
- Den vanligaste typen av besök inom vården är ju enskilt besök, dvs man är ensam med sin vårdkontakt. Men vissa besök genomförs i grupp. Dit hör nybesöket hos npf-portalen. Du kanske undrar vad det innebär?
Nybesöket i grupp är huvudsaklingen ett informationstillfälle om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf): ADHD, ADD, Aspergers och Tourettes syndrom. Det leds av två av npf-portalens specialister - två kuratorer som har lång erfarenhet av att möta och hjälpa personer som har neuropsykiatriska besvär.

Hur stor är gruppen?
- Vi kallar 6-8 personer till besöket. Många väljer att ta med sig en anhörig eller annan stödperson, så gruppen kan bli 10-12 personer. Besöket tar ca 2 timmar.

Vad måste jag berätta om mig själv?
- Du behöver inte säga något alls om dig själv eller dela med dig av några erfarenheter i gruppen. Det enda du behöver göra är att tala om för någon av ledarna vem du är, så att vi vet att du har kommit. Vi gör inget namnupprop inför gruppen. Du är förstås välkommen att ställa frågor under informationen eller utbyta erfarenheter med andra deltagare, med det väljer du själv.

Innan du går hem bokar du tid för uppföljningssamtal med en av specialtisterna.

Vad är informationen bra för?
- Du har kallats till nybesök eftersom du tror att du har symptom på neuropsykiatriska besvär. Informationen du får är ett första steg mot ett svar på den frågan. Den ger dig möjlighet att känna igen dig i det som beskrivs och relflektera över om och hur du ska gå vidare.

Det är idag väl känt inom vården att oavsett vilket besvär man har är det viktigt att man som patient vet och kan så mycket som möjligt om sin situation. Den hjälper dig att lära dig känna dig själv och dina möjligheter och bidrar till att du ska kunna hantera din situation. När du blivit expert på dig själv och dina besvär kan du lättare välja väg framåt och ta aktiv del i din behandling.

Npf-portalens arbetssätt bygger på insikten att patientens egen kunskap bidrar till att man tar eget ansvar och börjar hantera sina svårigheter. Vi vill helt enkelt ge dig ett verktyg som du alltid har med dig för att hantera dina besvär och komma vidare!

Tidigare inlägg
RSS 2.0